Testis Tümörü

Testis tümörü testiste (yumurtalık) bulunan çeşitli hücrelerden gelişen bir tür kanserdir. Testislerin vücudun görünebilen dış kısmında yer alması oldukça nadir görülen bu hastalığın tedavisi konusunda önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Testis kanserleri 15-35 yaş erkekler arasında en sık görülen kanser tiplerinden biridir.

Tümör Tipleri

Testis içindeki herhangi bir hücredenkaynaklanabilen tümörler, bu hücrelerin tipine göre yapısal ve işlevsel farklılık gösterir. Olguların %98′e varan bü­yük bölümünde tümörler doğrudan sperm üretmekten sorumlu dokudan kaynaklanır. Bu tür tümörlerin seminomatöz ve non-seminomatöz tümörler olarak iki gruba ayrılır ve en sık (yüzde 50′den fazla) görüleni seminomlardır. Non-seminomatöz tümörler ise teratom, embriyonel karsinom, yolk sac tümör ve koryokarsinomlardır. Testislerde çok daha az oranda ise Leydig ve Sertoli adlarıyla bilinen iki ayrı hüc­re tipinden Leydig ve sertoli hücreli tümör görülür.

Belirtileri

En sık rastlanan belirti testiste ağrısız şişlik veya büyümedir. Testisteki bu büyüme ve kitle farklı boyutlarda olabilir. Maalesef hastalar bu bulguyu bazen önemsememekte ve genellikle hekime geç gitmektedirler. Koryokarsinom ya da androblastom gibi bazı özel alt tip tümörlerde memeler­de büyüme (jinekomasti) ve meme başlarında koyulaşma da görülebilmektedir.

İncelemeler

Testiste ortaya çıkan her türlü şişlik, büyüme veya kitlede öncelikle tümörden şüphelenilmelidir. Tanı için skrotal ultrasonografi ve kanda tümör belirteçleri seviyelerinin ölçümü önemlidir. Testis tümörlerinde kanda ölçümü yapılan tümör belirteçleri alfa-fetoprotein (AFP) ve koriyon gonadotropininin beta parçasıdır (B-HCG).

Testis tümörlerinin tanısı konulduktan sonra ayrıntılı radyo­lojik incelemelere başvurulur. Testis tümörleri en sık retroperiton denilen karın zarı arka bölgesindeki lenf düğümlerine ve akciğerlere metastaz yaptığından bu bölgeler bilgisayarlı tomografi ile taranmalıdır.

Tedavi

Testis tümörlerinde ilk tedavi orşiektomi denilen testisin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Yapılan patolojik incelemeye ve kanserin evresine (vücuda yayılma derecesi) göre ikincil tedaviler belirlenir. Özellikle erken evrelerde ve belirli tümör alt tiplerinde kemoterapi cerrahi ve radyoterapi kombinasyonları ile testis tümörlerinde çok yüksek tedavi başarı oranları sağlanabilmektedir.

Tedavi sonrası yaşam:

Çoğu erkek bir testisinin alınması ile kısır kalacaklarını veya cinsel aktivitelerinin yok olacağını sanırlar ancak bu yaygın bir yanlıştır ve diğer testis sağlam olduğu sürece bu durumlar gözlenmez. Kozmetik olarak da alınan testisin yerine skrotum içerisine testis protezi konulabilmekte ve testis varmış görüntüsü sağlanabilmektedir.

Urohealth Klinik olarak tüm ürolojik hastalıklarda olduğu gibi testis tümörü tedavisinde de size uygun en güncel ve en yüz güldürücü alternatifleri siz değerli hastalarımıza sunmaktayız.

ArabicEnglishRussianTurkish