BÖBREK TÜMÖRLERİ

Böbrek kanseri (renal hücreli kanser) böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarından köken alan tümörlerdir. Daha çok erkeklerde ve 60-70 yaş aralığında gözlenir. Tüm kanser tanılarının yaklaşık %2’si böbrek kanserlerinden oluşmakta olup son 20 yılda görülme oranları artmıştır. Böbrek kanseri gelişiminde en önemli risk faktörleri sigara kullanımı ve obezitedir. Bunun yanında genetik faktörlerde böbrek kanseri gelişiminde önemli rol oynamaktadırlar.

Böbrek kanserleri sıklıkla belirti vermez. Karın ve sırt ağrısı gibi nedenlerle yapılan ultrasonografiler veya diğer görüntülüme yöntemleri ile tesadüfen tanı konulur. Bulgu verdiğinde genellikle hastalık ilerlemiş olarak karşımıza çıkar. En önemli belirtileri idrarda kanama, karında kitle, böbrekte uzun süreli ve geçmeyen ağrı, iştah kaybı, kilo kaybı ve kansızlıktır.

Böbrek kanserlerinin tanısal değerlendirmesinde en önemli basamağı bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans (MR) görüntüleme oluşturur. BT veya MR ile kitlenin özellikleri böbrekteki yerleşimi, böbrek damarları ile ilişkisi, böbrek dışına çıkıp çıkmadığı, çevre dokularla ilişkisi, lenf bezlerinin tutulup tutulmadığı gibi bir çok önemli nokta değerlendirilir. Aynı zamanda yapılacak cerrahinin planlaması içinde mutlaka yapılması gereken testlerdir.

Nadiren teşhis konusunda şüphe varsa, tümör tedavi etmek için çok küçükse ve izlem planlanıyorsa, küçük bir tümör varsa radyofrekans ablasyon veya kriyoterapi gibi lokal tedaviler planlanıyorsa böbrek biyopsisi tanı için uygulanabilir.  

Günümüzde böbrek tümörleri için genel yaklaşım, bilgisayarlı tomografi ya da MR görüntüleme ile böbrek tümörü tanısı almış bir hastaya cerrahi eksplorasyon uygulamak ve cerrahi eksplorasyon sırasında değerlendirme ile kesin tanıyı koyarak cerrahi tedaviyi tamamlamaktır. Bu amaçla tümörün böbrekte yerleşimi ve boyutu uygunsa böbrek koruyucu cerrahi (Parsiyel nefrektomi-böbreğin sadece tümörlü kısmının alınması) veya radikal nefrektomi (tüm böbreğin tümör ile beraber alınması) işlemleri yapılır.  Böbrek kanseri kemoterapiye ve radyoterapiye dirençlidir. Bu nedenle tek tedavi yaklaşımı bu cerrahi yöntemlerdir.

İşlem açık, laparoskopik veya robotik yolla yapılabilir. Laparoskopik veya robotik sistemle yapılan ameliyatlarda hastalarda daha az kan kaybı, daha hızlı iyileşme, daha az ameliyat sonrası ağrı ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir.

Urohealth Klinik olarak tüm ürolojik hastalıklarda olduğu gibi böbrek tümörleri tedavisinde de size uygun en güncel ve en yüz güldürücü alternatifleri siz değerli hastalarımıza sunmaktayız.

ArabicEnglishRussianTurkish