İnfertilite (Kısırlık)

En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın haftada 2-3 kere girilen cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi “infertilite” yani kısırlık olarak adlandırılmaktadır.

İnfertilite görülme sıklığı toplumlar arasında büyük farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak çiftlerin yaklaşık %15’ini etkileyen bir durumdur. Bu çiftlerin büyük bir kısmında gebe kalamamanın nedenini açıklayacak sebepler bulunabilirken, yaklaşık %10-12’sinde ise herhangi bir sorun tespit edilemez. Bu çiftlerdeki problem “açıklanamayan infertilite” olarak adlandırılırlar. 

İnfertilitenedeniyle başvuran çiftlerde, %40 oranında erkeğe bağlı, %40 oranında kadına bağlı ve %20 oranında da her iki eşe bağlı nedenler saptanır. Bu nedenle, infertilite incelemeleri, her iki eş için aynı anda başlatılmalıdır.

Gebeliğin oluşması birçok faktörün birlikte ve uyum içinde işleyişine ihtiyaç duyar. Sperm yumurta buluşmasını engelleyebilecek birçok etken olabilir. Dolayısıyla da yukarıda belirtildiği gibi infertilite incelemeleri eşleri kapsar ve tüm bu olası faktörler göz önüne alınarak yapılır.

Erkeklerde ilk değerlendirme sperm analizi ve varikosel olup olmadığının araştırılması ile yapılır. Varikosel erkekler infertilitesinin en önemli düzeltilebilir nedenlerinden olup uygun cerrahi ile babalık elde edilebilir.

Hem erkek hem de kadın açısından uygun sıra ile tetkiklerin yapılması ve doğru tedaviler ve gebeliği sağlamaya çalışmak gerektiğinde yardımcı üreme tekniklerine geçmek iyi bir deneyim ve cerrahi ekip uyumu gerektirdiği unutulmamalıdır.  

Urohealth Klinik olarak tüm ürolojik hastalıklarda olduğu gibi infertilite tedavisinde de size uygun en güncel ve en yüz güldürücü alternatifleri siz değerli hastalarımıza sunmaktayız.

ArabicEnglishRussianTurkish