Varikosel

Varikosel, testisin toplayıcı damarlarının (venöz yapı) genişlemesi ile oluşan bir hastalıktır. Varikosel sperm hareketi, sayısı ve kalitesi olumsuz yönde etkileyerek erkek infertilitesine (kısırlık) neden olabilmesi nedeniyle ürolojide önemli bir hastalıktır.

Varikosel hastalarının bir kısmında hiçbir şikayet yoktur. Hastalık, ancak yapılacak muayene ve tetkikler sonucunda belirlenebilir. Bazı hastalarda ise                                     kendini testislerde sürekli ağrı ile belli eder.  Yine skrotum (torba) bölgesinde ve testislerde ağırlık hissi görülebilir. Uzun süre ayakta durunca ağrı artarken uzanınca azalır.

Varikosel tanısı fizik muayene yani elle muayene ile konulur. Arada kalınan olgularda renkli (doppler) ultrasonografi tanıyı koymada yardımcı olarak kullanılır. Ultrasonografi yine hastalığa bağlı testis boyutlarında küçülme olup olmadığının tespiti için de kullanılmaktadır. Varikosel tanısı konulan erkeklerde sperm tetkiki ile sperm kalitesi ve sayısı değerlendirilmelidir.

Varikoselin tedavisi cerrahidir. Hasta evli çocuk sahibi ve bir şikâyeti yoksa takip edilir. Fakat ağrı varsa, sperm tahlilinde (spermiogram) sayı ve kalite düşükse veya testis boyutunda küçülme meydana gelmişse ameliyat gereklidir. Ameliyat kasık bölgesinden yapılan küçük bir kesi ile gerçekleşir. Testisi boşaltan varikosele neden olan venler bağlanır. Bu işlem için mikroskop kullanılması ameliyat sırasında arterlerin ve lenf yapıların korunması için gerekli olup günümüzde cerrahide standart mikroskobik varikoselektomidir.  Ameliyattan 3 ay sonra sperm üretiminde düzelme görülmeye başlar. Sperm tetkiki ameliyattan sonraki 3–6. ayda yapılmalıdır. Sperm üretimindeki düzelme ameliyat olan hastaların %50–80’inde görülür. Gebelik üzerindeki etkisi de %20–70 civarındadır.  

ArabicEnglishRussianTurkish